Je kunt je hier inschrijven als cusist bij het Statistiek programma Belfactorij. Na een succesvolle registratie ontvang je per e-mail een Identificatie code en het Wachtwoord waarmee toegang tot de Website mogelijk is. Bewaar deze goed ! Vervolgens wordt je doorgeschakeld naar de Cursus die je hebt aangevraagd. Daarmee kun je starten zo gauw de vereiste betaling is ontvangen.
Het bedrag kun je overmaken op Gironummer: 5346208, ten name van A. Bolck.

Aanmelden Cursist: Registreer

Voornaam *
Achternaam *
Adres
Post code
Plaats
Telefoon
Email adres *
Geb. datum dd-mm-jjjj
Opleiding
Mobiel
Cursus *